EN | NL | DE | HU | CS | PL     
 


 

‘Sanctus’ en ‘Benedictus’ zijn samengevoegd als blijde lofzang op de Heer, hier de dankbaarheid uitdrukkend over weer een dag overleving of voor een maaltijd. In het ‘Agnus Dei’ staat het Lam Gods symbool het lijden voor alle zonden van de mensheid. De componist laat hier de slachtoffers bidden voor hun beulen: "Heer, vergeef hen, want zij weten niet, wat zij doen".
Het volgende gebed, ‘Lux Aeterna’ is opnieuw een gebed om het Eeuwig Licht voor de overledenen, tevens een oproep aan ons om hetzelfde te doen: ‘Libera me, Domine, de morte aeterna’ (‘ Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood’) is opnieuw een gebed voor en door de slachtoffers.
Dit wordt opgevolgd door een hevig ‘Libera Me’ dat uitmondt in een reprise van het ‘Dies Irae’ waarop het ‘Amen’ van het koor volgt.

Het stuk is door verschillende componisten en orkestleiders beoordeeld. Dat waren onder andere Jiri Stárek (CZ), Jeff Hamburg (USA), Jean Lambrechts (BE) en Riccardo M Sahiti (DE). Zij zijn erg enthousiast over de kwaliteit van het werk en de motieven van de componist.

 AMSTERDAM  |  DVD  

TILBURG

PRAAG

BOEDAPEST

FRANKFURT

KRAKAU

BERLIJN