EN | NL | DE | HU | CS | PL     
 


Motieven

Praeludium
Het Praeludium is het instrumentale voorspel tot het eigenlijke Requiem. Het geeft een eerste indruk van de verschillende gevoelsstromingen die later in het werk tot uiting komen, zoals zieleleed, hoop, geloof, resignatie, aanklacht en wanhoop. Het Praeludium opent met een plechtig orgelthema, dat zich al snel door het inkomen van de strijkers tot een onheilspellende hulpkreet ontwikkelt. Het antwoord daarop is een rustige, troost brengende orgelcoda.
Het thema van de lage strijkers en de hoorns in de volgende passage wijst op inkeer en gebed, met iets van kortstondige hoop maar uitmondend in droefheid en moedeloosheid.
Dan vloeit het eerste en het tweede thema samen, het thema van droefheid en dat van hoop en verwachting, uitgedrukt door houtblazers en hoge strijkers, om tenslotte weer uit te monden in de hulpkreet van het eerste gedeelte.
Het Praeludium eindigt met een reprise van de eerste orgelcoda, wederom als teken van troost door de Heere.

Requiem en Kyrie
Zoals bekend is een requiem een gebed. Een gebed van de levenden als eerbewijs voor de overledenen. Daarom heeft het beginthema van het eerste deel - gespeeld door fluit, klarinet en fagot - het karakter van een herder die met zijn fluit zijn schapen bijeenroept. Dan neemt de Alt - begeleid door het orgel - het thema in een solo over. ‘Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis’. (‘Eeuwige rust geef hen, Heer, en het eeuwig licht zal voor hen schijnen’). Het koor antwoordt met een lofgezang voor de Heer.

 AMSTERDAM  |  DVD  

TILBURG

PRAAG

BOEDAPEST

FRANKFURT

KRAKAU

BERLIJN