EN | NL | DE | HU | CS | PL     
 


 

“Sanctus” a “Benedictus” jsou spojeny v radostný chvalozpěv Bohu, vyjádřující vděčnost za přežití dalšího dne nebo za pokrm. V “Agnus Dei” představuje Beránke Boží utrpení za hříchy všeho lidstva. Zde nechává skladatel oběti modlit se za své trýznitele: “Pane, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.”

Následující modlitba, ”Lux Aeterna”, je další modlitbou za Věčné Světlo pro mrtvé a výzvou pro nás, abychom se také přimlouvali: “Libera me, Domine, de morte aeterna” (Vysvoboď mě, Pane, z věčné smrti) – další modlitba za a od obětí. Na ni navazuje intenzivní “Libera me”, ústící do opakování “Dies Irae”, následované sborovým “Amen”.

Profesioinální skladatelé jako Jiří Stárek (ČR), Jeff Hamburg (USA), Jean Lambrechts (BE) a Riccardo M Sahiti (DU) Requiem okomentovali a zbavili ho nedokonalostí. Byli nadšení z kvality skladby a skladatelových motivů.


 AMSTERDAM  |  DVD  

TILBURG

PRAHA

BUDAPEŠŤ

FRANKFURT

KRAKOV

BERLÍN