EN | NL | DE | HU | CS | PL     
 


 

Requime nám má připomínat nejen mrtvé, ale má také vytvořit živoucí monument smíření a vzájemného respektu, aby tito lidé nezemřeli nadarmo. Třetím důvodem této skladby je přání skladatele vytvořit hudební příspěvek na připomínku Romských a Sintských obětí.

Latinský text je dokonalým nosičem hudebního vyjádření díky své neutralitě. Žádné náboženské souvislosti nejsou relevantní, jelikož text může být vztažen k jakékoli kultuře a její víře.

Uspořádání
Skladatel přetvořil emoce a otázky vyvolávané tématem “Osvětimi” v odpovídající množství motivů, reprezentovaných různými nástroji a hlasy, které mají různý smysl podle jejich postavení ve skladbě nebo vzájemného kontrastu.

Během předehry se již vynořuje ústřední drama. Hrozné pocity bezmoci, strachu a tušení hrůzy jsou smíšené se dramatickým voláním o pomoc. Ale requiem je také modlitbou, ve které lidé žadoní o milost. V této skladbě jsou modlitby přednášeny samotnými oběťmi. “Dies Irae, Dies Illa”, které následuje, je emocionální obžalobou, vyrůstající ze zoufalství a mířenou k samotnému Bohu, ale zároveň zoufalou prosbou o pomoc, aby nepodlehli. “Domine Jesu” je žádostí být zahrnut do světa Věčného Míru a ne do Pekla.AMSTERDAM  |  DVD  

TILBURG

PRAHA

BUDAPEŠŤ

FRANKFURT

KRAKOV

BERLÍN