EN | NL | DE | HU | CS | PL     
 


 

Konkrétním cílem projektu je rozšíření povědomí o romských obětech druhé světové války, která je většinou spojována pouze s židovskými oběťmi. Běžná veřejnost o romských obětech mnoho neví. Ani vlády nejsou příliš ochotné uznat tuto skupinu obětí a kompenzovat jejich utrpení. Neznalost značné části populace přispívá k předsudkům a diskriminaci Romů i dnes.

Spojení nacistické perzekuce Romů s dnešními rasistickými tendencemi ukazuje, jak důležité je registrovat všechny hrozby. Formování romské identity a historického sebeuvědomění začalo velmi pozdě a ještě není ukončeno. Součástí tohoto procesu je interpretace událostí druhé světové války a jejich vnímání ne již úzkým okruhem lidí, ale většinovou romskou populací. Reprezentace Romů musí být posílena také na poli připomínání holocaustu, vzdělání a výzkumu.


 AMSTERDAM  |  DVD  

TILBURG

PRAHA

BUDAPEŠŤ

FRANKFURT

KRAKOV

BERLÍN