EN | NL | DE | HU | CS | PL     
 


Riccardo M Sahiti

Romský hudebník Riccardo M Sahiti studoval dirigování a výuku hudby u prof. Stanko Sepiće na Fakultě hudební vědy v Bělehradě, kde promoval v roce 1990. Ve studiích pokračoval oborem Dirigování opery a symfonie na moskevské konzervatoři P. I. Čajkovského pod vedením Yuir Ivanoviče Simonova a na Akademii múzických umění ve Frankfurtu nad Mohanem pod vedením prof. Jiřího Stárka.

Navštěvoval lekce Jorma Panuly a Petera Eötvöse. Skladatelské zkušenosti sbíral v Symfonickém orchestru bělehradského rádia. Vedl také například Bělehradský filharmonický orchestr a Slezský sbor v Katovicích.

Od roku 2002 je Riccardo M Sahiti uměleckým ředitelem a dirigentem Roma und Sinti Philharmoniker.
Foto © Bjoern HademAMSTERDAM  |  DVD  

TILBURG

PRAHA

BUDAPEŠŤ

FRANKFURT

KRAKOV

BERLÍN